Linus och Hugo vill bidra till hållbar energi – genom smart paketering och egen IT har de fått rejäl snurr på sin solcells-satsning

Under sitt exjobb fick Linus möjlighet att djupdyka i den svenska solcellsmarknaden och såg potentialen för solceller på kommersiella fastigheter. Med den idén, sin kompis Hugo som medgrundare och inspiration från Elon Musk startade han Save by Solar som på bara tre år har vuxit till 20 miljoner i omsättning och drygt 30 anställda. Så här gick det till.

OM SAVE BY SOLAR

Startade: 2014.
Gör: Hjälper företag att producera egen solel. Säljer, installerar och underhåller solcellsanläggningar på kommersiella fastigheter.
Var: Huvudkontor i Uppsala, säljkontor i Stockholm och nystartat regionkontor i Lund.
Grundare: Linus Werner och Hugo Larsson.
Ägare: Grundarna, några affärsänglar samt riskkapitalbolaget Blue.
Kunder: Framför allt fastighetsbolag. Har bland annat installerat solceller på fastigheter som ägs av Castellum och Ica.
Antal medarbetare: Ett 20-tal heltidsanställda och ett 10-tal deltidare.
Omsättning: 20 miljoner under 2017.

OM LINUS WERNER

Ålder: 30 år.
Bor: I Uppsala.
Familj: Fästmö.
Utbildning: Civilingenjör och ekonom från Uppsala Universitet.
Yrkesbakgrund: ”Mitt examensarbete hos Godel har spelat stor roll för arbetet på Save by Solar. En annan betydande erfarenhet är jobbet på Stockholms nation under studietiden. Jag hade många olika roller och var bland annat operativt ansvarig för hela verksamheten i ett år. Personalen som jobbar på nationen är inte avlönad och det var väldigt utvecklande att lyckas skapa en annan drivkraft än lön hos dem.”
Bästa egenskap: ”Att jag är jävligt envis, det krävs när man startar företag eftersom folk inte automatiskt tror på en.”
Sämsta egenskap: ”Mitt kontrollbehov.”
Om sin fritid: ”Jag jobbar nästan alltid för jag tycker det är jäkligt kul, men jag har ett litet intresse som handlar om att jag försöker effektivisera min vardag. Som ett steg i det har jag nyligen börjat äta måltidsersättningen Mana som är utvecklad i Silicon Valley och som innehåller alla näringsämnen man behöver i en shake. Min målsättning är helt enkelt att jag försöker optimera dagen för att kunna jobba mycket utan att försaka familj och vänner och då är till exempel matlagning en sån grej som jag kan tänka mig att stryka.”

– Vi startade upp med visionen att bidra till en förnybar värld genom att ändra sättet företag använder energi. När vi hjälper företag att producera solel där de inte hade gjort det utan vår lösning så kan Sveriges energiöverskott säljas till länder som Danmark och Tyskland och ersätta till exempel kolkraft.

Grundaren Linus Werner berättar att målet när de startade upp 2015 var att etablera sig över hela Sverige. Nu är de på god väg för i januari 2018 öppnade de sitt andra kontor i Lund och ytterligare två lokaliseringar är på gång.

– Men det är oerhört utmanande att bygga en organisation på flera ställen och skapa en gemensam företagskultur. När alla sitter på samma kontor är det förhållandevis enkelt att förmedla visioner, mål och arbetssätt men nu blir det svårare. Därför har vi nyligen anställt en HR-chef som har just detta som sitt största fokus.

”Nyckeln till att få en lönsam solcellsinstallation är att använda elen direkt, för det är för dyrt att lagra den och om du säljer får du dåligt betalt.”

Vad tror du är framgångsfaktorerna bakom er snabba tillväxt?
– Att vi lyckats engagera så många drivna och duktiga människor, att vi hade tur och tajmade vår uppstart med marknadens uppsving samt att vi har en bra affärsmodell.

Historien om Save by Solar tar sin början i ett exjobb som Linus skrev under våren 2014.

– Jag utredde möjligheterna kring att bygga solceller på bostadsfastigheter och kom under arbetets gång på att det blir dyrt av tre skäl. Hög installationskostnad eftersom taken var dyra att installera på och ineffektivt eftersom en lite andel av elen som produceras faktiskt används eftersom folk är hemma främst på kvällarna. Dessutom har varje lägenhet sin egen elanslutning vilket gör det hela komplicerat.

Linus insåg dock att det fanns stora möjligheter när det gällde solceller på kommersiella fastigheter. Stora platta tak, hög förbrukning under dagtid och ett fåtal elabonnemang.

– När jag började undersöka marknaden såg jag att det inte fanns några aktörer som jobbade med detta. Det var strax efter prisfallet för solceller så vi hade en väldigt bra tajming.

TIDSLINJEN

2014 Linus skriver exjobb om solceller och inser potentialen med att installera det på kommersiella fastigheter som har hög elförbrukning under dagtid. Startar upp tillsammans med sin kompis Hugo, sätter ihop ett case och börjar prata med fastighetsägare.
2015 Anställer sin första medarbetare Viktor som är maskiningenjör. Tar in 1 000 000 kr från affärsänglar och tar ett företagslån hos Almi på 500 000 kronor. Genomför sina första två projekt under sensommaren. Jobbar intensivt med sälj under hösten. Startar upp en styrelse med två ledamöter från riskkapital- och bankbranschen. Omsätter ca 700 000 kr.
2016 Får in några uppdrag hos mindre fastighetsägare under våren. Landar ett större projekt med Castellum under sommaren. Anställer ytterligare två personer. Tar ett tillväxtlån hos Almi och SEB på en miljon. Omsätter 8,3 miljoner.
2017 Växer från åtta till närmare 30 anställda. Får in riskkapitalbolaget Blue som en stor ägare. Planerar uppstart av ett nytt regionkontor i Lund. Omsätter 21 miljoner.
2018 Startar upp sitt kontor i Lund och planerar uppstarten av fler för att kunna växa med uppdrag över hela landet.

Han bollade idén med sin kompis och tidigare kollega Hugo Larsson och de två bestämde sig för att starta upp tillsammans.

Hur tänkte ni att er affärsmodell skulle se ut?
– Vi var väldigt inspirerade av Elon Musks satsning Solar City som leasar ut solcellsinstallationer och det var så vi byggde vårt case från start.

”Min medgrundare Hugo hade säljerfarenhet som inte jag hade vilket jag såg som en stor fördel.”

De träffade under hösten några fastighetsägare och berättade om sin idé för att höra vad de hade för önskemål.

– Vi lärde oss att det fanns mycket osäkerhet hos dem kring energiproduktion, vilket är förståeligt. De är ju fastighetsägare och inte elbolag. Så vi insåg att vårt erbjudande måste vara enkelt och tryggt för att gå att sälja.

Genom feedbacken från både potentiella kunder och finansieringsrådgivare på banker landade de så småningom i ett tvådelat erbjudande.

– I första skedet säljer vi systemen i en helhetslösning där alltså förberedande projektering och beräkningar ingår. Sen i steg två säljer vi ett serviceavtal på årsbasis där allt underhåll, övervakning och administration av systemen ingår. Genom att teckna det blir kunden garanterad en viss mängd el som vi beräknar genom väletablerade solenergimodeller samt en egen algoritm som anpassar systemet till den svenska marknaden. Det ger en stor säkerhet för kunden och gör det enkelt för dem att räkna på sin investering och vad de kommer tjäna på den.

Under sensommaren 2015 gjorde de sina två första installationer, bland annat för Stockholms nation i Uppsala där Linus och Hugo en gång lärde känna varandra.

– Men sen blev det trögare än vi hade tänkt att lyckas sälja in till fler. Först i februari 2016 fick vi nästa uppdrag.

Vad var det som var utmanande med säljarbetet?
– Vi hade underskattat ledtiderna och beslutstiderna främst, och sen är vi ganska unga och många kunder kände en osäkerhet för det. Men vi lyckades tillslut få med några mindre fastighetsägare där vi kunde skapa förtroende personer emellan. Sen under sommaren 2016 började vi bygga för Castellum och då lossnade det på riktigt.

”Att vi satte ihop en styrelse tidigt gjorde att vi lyckades undvika en hel del minor. De har varit väldigt värdefulla framför allt inom ekonomi och finansiering.”

Sen dess har de gjort ungefär 30 solcellsinstallationer, växt från 3 personer till drygt 30 och fått upp omsättningen till 21 miljoner under 2017.

Hur har ni finansierat tillväxten?
– Sommaren 2015 när vi skulle genomföra de första två projekten fick vi in en miljon kronor från några affärsänglar och möjlighet att låna ungefär en halv miljon för att finansiera inköpen av solcellerna samt små löner till oss själva. Ditintills hade vi jobbat gratis under ett år. Sen ungefär ett år senare lånade vi en miljon till för att kunna anställa ytterligare personer och göra mer inköp. Och nu i slutet av 2017 tog vi in riskkapitalbolaget Blue som ägare och fick då in 12 miljoner kronor som ska finansiera vår tillväxt framåt, öppnandet av fler kontor samt utveckling av nya tjänster.

LINUS RÅD TILL ANDRA SOM VILL STARTA FÖRETAG

”Jag har egentligen ett enda viktigt tips som jag lärde mig på inkubatorn UIC – och det är lean startup. Alltså att man ska ut och testa sin affärsidé så snabbt som möjligt på de tilltänkta kunderna. Det är klassiskt ingenjörsmisstag tror jag, att utveckla lösningar länge utan att fråga kunderna vad de vill ha. Det kan räcka med en powerpoint-presentation som man presenterar för att få feedback. Vi pratade med kunder ganska fort när vi startade upp, men om vi hade tagit hjälp och haft detta tankesätt tror jag att vi hade sparat ytterligare några månader i uppstarten.”

Genom Almi har Linus och Hugo också deltagit i en strategigrupp i Uppsala, där ett antal företagare ses regelbundet, lyssnar på en föreläsare inom ett ämne och sedan diskuterar utifrån det.

– Det har varit väldigt värdefullt, inte minst i den processen vi är i nu kring nyetableringar och att skapa en gemensam kultur. Många tillväxtföretagare sitter med samma frågeställningar och då är det givande att bolla med varandra.

Hur ser era planer framöver ut?
– Förutom att öppna fler regionkontor ute i landet så ligger mycket fokus på att utveckla våra erbjudanden. Vi var tidigt ute men nu hårdnar konkurrensen och då behöver vi utveckla oss och fortsätta ligga i framkant. Mer än så kan jag tyvärr inte säga just nu men det kommer bli några spännande år framöver!Mer om Almi
Är du redo för nästa steg i ditt företagande? Vill du satsa på ökad tillväxt och högre lönsamhet? Oavsett vilken satsning du står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla en ny produkt eller tjänst, en satsning på en ny marknad, köp eller start av företag bör du kontakta Almi. Läs mer om Almis olika tjänster.