Om Almi Stories

Här presenterar vi stories bakom några av alla de företag som utvecklat sina idéer och vuxit i samverkan med Almi Företagspartner AB.

Kort om Almi
Almi skapar möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

Kontakt
Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att mejla till hej[at]almistories.se.

Almi Företagspartner AB, 0771-55 85 00, www.almi.se