”En affärsidé kan man alltid skruva på – det är oftast teamets kompetenser som avgör hur det kommer gå”

För att lyckas med ett företag behövs – förutom en bra affärsidé och ett duktigt team – ofta kapital. Det finns idag många sätt att finansiera sin satsning på. Eget kapital, riskkapital och crowdfunding är några alternativ men vanligast är ett traditionellt lån.  Vad ska man tänka på innan man ansöker och hur ökar man sina chanser att få ett lån? Vi har pratat med Anna Tillman, finanseringsrådgivare på Almi. 

– Om man behöver kapital för att starta upp tar man oftast banklån i kombination med att man satsar eget kapital. Vid tillväxtsatsningar däremot, där startsträckan ofta är längre innan intäkterna börjar komma, är det vanligt att kombinera lån med riskkapital av olika slag. Och sen finns det ju nyare finansieringsformer som exempelvis crowdfunding som man kan överväga som ett komplement.

”Under 2016 lånade Almi ut över 3 miljarder till drygt 4500 företag”

Almi erbjuder finansiering till företag i olika faser – nästan alltid i samverkan med banker eller riskkapitalister. Anna Tillman har jobbat med finansieringsfrågor i många år, bland annat som kreditchef på Forex Bank. Sedan fyra år tillbaka jobbar hon med finansiell rådgivning hos Almi och träffar varje vecka företagsledare som står inför olika sorters kapitalbehov.

Om man har en affärsidé och behöver ett uppstartslån, vad tycker du att man ska tänka på?
– Att göra ett ordentligt förarbete innan man träffar banken eller ansöker om lån hos oss. Ha en bra, genomarbetad affärsplan och en realistisk kassaflödesanalys som visar intäkter och kostnader de första sex månaderna, och en budget för de närmsta två åren. Det gäller att verkligen vara insatt i sitt företags ekonomi så att man kan svara på våra och bankens frågor. Att ha varit i kontakt med oss på Almi först kan många gånger vara en fördel när du söker ett lån hos banken. Och ofta sätter vi ihop en finansieringslösning tillsammans.

Vikten av att ha rätt team i sin startup tål att understrykas och Anna poängterar att man som entreprenör bör försöka omge sig av personer med kompletterande kompetenser.

– Det är inte helt ovanligt att grundarteam har liknande kompetens, kanske studiekompisar som startar eget efter examen eller ensamma grundare med nischad kunskap. Då kan det vara så att de behöver ta in ytterligare någon person med andra styrkor. Det är ofta avgörande för att lyckas med företaget och en sak som vi tittar på när man ansöker om lån.

Och när man lånar för tillväxt, vad bör man tänka extra på då?
– Då är en realistisk kassaflödesprognos som visar att man verkligen har råd att amortera extra viktig eftersom det oftast handlar om större summor. Säg att du lånar 5 miljoner på 3 års avbetalning, då behöver din försäljning generera ett överskott på drygt 1,5 miljoner extra per år bara för du ska kunna amortera. Tillväxtplanen behöver alltså vara ordentligt genomtänkt.

Anna berättar att det inte är helt ovanligt att företagare vill ta lån för att genomleva några år med löpande förluster, när de vill göra satsningar som genererar vinst först på längre sikt.

”Vissa företagare planerar redan från början en snabb lånefinansierad tillväxt, medan andra driver företag i flera år innan de tar steget”

– De satsningarna får man i allmänhet inte lån för, eftersom det då krävs en hyfsat snabb och realistisk amorteringsmöjlighet. Utan då är det riskkapital man får överväga.

Det är ju alltid en viss risk kopplad till att ta ett lån? Hur tycker du att man ska tänka kring det?
– Man behöver ju självklart ta ställning till risken och ställa den mot de möjligheter som ett intag av kapital innebär. Jämföra två scenarios helt enkelt – hur lång tid tar uppstarten eller expansionen om jag inte tar in pengar jämfört med om jag gör det – och utifrån det känna efter om man är redo att ta risken.

Vad har du för råd till den som vill lånefinansiera sin verksamhet?
– Att tänka igenom situationen ordentligt, göra realistiska kalkyler och se till att man har råd att amortera. Och om du ska starta upp ett helt nytt företag – glöm inte att ha en privatekonomisk buffert. Det kommer kännas tryggt att ha om intäkterna skulle dröja några månader mer än planerat!Mer om Almis lån

Almi erbjuder lån för företag med upp till 250 anställda. Utgångspunkten är att företaget inte kan finansiera hela sitt kapitalbehov på annat håll utan behöver ytterligare en finansiär, på så vis är Almi marknadskompletterande. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Förutom lån erbjuder Almi också rådgivning och riskkapital genom Almi Invest. Läs mer om Almis lån.