”Många företag står på flera ben – vad händer om de fokuserar på det som går bäst istället?”

Jimmy Pervik har gjort sina 10 000 timmar vad gäller företagstillväxt. Först som doktorand inom entreprenörskap på Örebro Universitet och nu som chef för Almis tillväxtrådgivning. Här guidar han till hur man bäst lyckas med sin tillväxtresa och slår dessutom hål på en och annan myt.

– Det finns en klassisk matris – med tillväxt på ena axeln och lönsamhet på andra. Alla vill upp till högra hörnet där både tillväxt och lönsamhet är hög. Men hur tar man sig dit?

Jimmy Pervik, ansvarig för tillväxtrådgivningen på Almi, berättar att det finns två strategier: att antingen fokusera på hög tillväxt först och ta lönsamheten sen – vilket är vanligt inom exempelvis tech-branschen och ofta finansieras genom riskkapital – eller att satsa på lönsamhet först.

– Det intressanta är att forskning visar är att det är tre gånger så sannolikt att lyckas nå det där hörnet – med hög tillväxt och hög lönsamhet – om man börjar med att skapa en hög lönsamhet. Trippelt sannolikt – det är ganska mycket det!

”Att ha hög lönsamhet i fokus tidigt är alltså väldigt viktigt för att uppnå hög tillväxt.”

Hur bör affärsmodellen se ut då, för att uppnå hög lönsamhet?
– Generellt sett så säger teorin att inledningsvis bör du nischa dig. I den bästa av världar blir du då bäst i klassen inom din specialitet, når lönsamhet och kan sen ta nästa steg och bredda ditt erbjudande eller din marknad. Många väljer däremot att ha flera ben att stå på, tycker det känns tryggt och får det att funka. Men lek med tanken att de skulle fokusera på det som gick bäst istället – vad skulle hända då?

Hur lägger man grunden för en bra tillväxtresa tycker du?
– Först och främst handlar det om viljan, att man har tänkt efter och är redo att göra de uppoffringar som krävs för att ta steget. Att man helt enkelt har mognat i beslutet att ta sitt företag till nästa nivå.

Han poängterar att det även finns ett annat case – entreprenörer som redan från start vet att de vill bygga storskaligt.

– För dem handlar det om att bygga smart direkt. Hitta en skalbar produkt med en obegränsad marknad, hitta en affärsmodell som drar in pengar och sen anpassa sig snabbt om det behövs. Välja en nischad målgrupp från start, men vara snabb att byta fokus om det inte funkar. Och sen tidigt göra en plan för hur man ska agera när det väl lyfter.

Enligt en undersökning som Almi lät göra i januari 2016, där över 2000 svenska VD:ar intervjuades, framkommer att företagares största hinder för tillväxt – och som både gäller för de företag som vill växa mycket och lite – handlar om att hitta rätt personal.

Hur kommer man runt det?
– Jag tror att man behöver börja titta mer på talang än erfarenhet när man rekryterar. Många människor sitter på toppen av sin karriär och vet inte vad de ska göra härnäst. Om man kan fånga upp dem, även om de kommer från en annan bransch, så är de inne i ditt företag på sex månader och sen har man en konkurrensfördel gentemot konkurrenter med samma personal-brist-problematik.

”Det är för stort fokus på detta med att rekrytera från samma bransch. Ska du få konkurrensfördelar måste du tänka utanför det.”

Jimmy berättar att ett annat klassiskt tillväxthinder är tidsbrist. Att ledningen helt enkelt inte hinner utveckla eller implementera sina tillväxtstrategier.

– Tidigare har de kanske haft en fot kvar i produktionen eller varit ute på fältet och sålt, och nu ska de jobba alltmer med strategier och strukturer. Då måste de börja delegera och det är en omställning för många, men absolut nödvändigt om man vill skapa tillväxt.

Vad har du för tips till den som ställer om från operativ till strategisk VD
– Man ska omge sig med stödfunktioner för att få avlastning med det som inte är ens styrkor. Kanske anställa en CFO som har stenkoll på likviditeten eller en HR-ansvarig? Sedan bör man bygga en styrelse eller informell advisory board , med personer ur sitt nätverk som kan vara bollplank inom olika områden. Och om man inte har gjort det tidigare tycker jag att man också ska skaffa en helt opartisk mentor att kunna diskutera allt med. Det är viktigt för det strategiska arbetet och inte minst även för alla akuta vägskäl du som entreprenör ställs inför.

En tillväxtstrategi är ju att förvärva andra företag. Vad har du för tankar kring det?
– Det är absolut en väg att gå när den organiska tillväxten har avstannat lite eller inte går så fort som man vill. Vanligen letar man då efter företag med en relativt låg vinst sett till omsättningen, där man ser potentialen med att effektivisera på olika sätt. Ofta köper man sen efter en resultatmodell där vinsten de senaste fem åren mer eller mindre avgör priset.

Vilka är riskerna vid företagsförvärv?
– De mjuka värdena är oftast det som orsakar problem när förvärvet väl är genomfört, oro i organisationen på olika sätt som man inte har tagit på allvar under processens gång. Och sen tiden tror jag, att köparen tror att det ska gå snabbare än det gör. Man får inte glömma att säljaren ofta är 55+ någonting och säljer sitt livsverk, och det gör man oftast inte till någon man inte hinner få förtroende för.

Om man istället väljer att växa genom nya marknader berättar Jimmy att svenska företag vanligen börjar med att gå in de nordiska grannländerna och Tyskland. Bland digitalt skalbara företag är också Storbritannien och USA populära satsningar.

Vilka är de stora riskerna vid utlandssatsningar?
– Först och främst att man slarvar med hemläxan och inte gör marknadsval och etableringskalkyler tillräckligt noggrant. Jag tycker man ska ta kontakt med exportaktörer, och kanske till och med följa med på någon delegationsresa för att kunna se och prata med marknaden – för att verkligen säkerställa sitt marknadsval.

Han berättar att ett annat vanligt misstag vid export-uppstarter är att ta hjälp av fel partners.

– Man kanske träffar någon distributör på en mässa och skriver avtal, men pratar aldrig riktigt om förväntningar. Och sen kommer det inga intäkter. Det är inte helt ovanligt. Det gäller att tänka till vad man behöver för distributör – ung och hungrig eller erfaren med nätverk – och också hitta effektiva lösningar som kan kopieras för varje ny produkt man släpper eller nytt land man går in i. Gör man det har man god chans att lyckas med sin export!Almi erbjuder både rådgivning och finansiering för företag som vill växa. Gå in på Almi.se så ser du vad vi erbjuder där du bor.