Om webbplatsen

Copyright
Allt material på Almi Stories skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär i korthet att du inte får lagra, kopiera, överföra, visa, framföra, överlåta, försälja eller på annat sätt utnyttja artiklar, bilder och annat material. För detta krävs tillstånd från oss.

Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbsida. Däremot får du gärna citera Almi Stories, förutsatt att du anger källan.

Cookies
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Almistories.se nyttjar cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att välja redaktionellt och kommersiellt material, bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, etc.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna och externa statistiksystem. Denna trafikdata har vare sig namn, e-postadress eller några andra personuppgifter.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på Almi Stories begränsas.